Sedan 1984

Rålambshovs Snickeri är beläget i Stockholm och har verkat sedan 1984 och kan idag hjälpa dig med att skapa den miljön du vill vistas i. För att du ska trivas krävs en vision av rummet som helhet och att det är kvalitet i produkten.

Vision

Vad är en snyggt, vackert, inspirerande inredning? Vad vill du omge dig med? Var vill du tillbringa din tid?

Vi har under en lång tid byggt inredningar. Att tillverka en receptionsdisk kan vara komplicerat men vi har ambitioner att gå ytterligare några nivåer högre. Till er vill vi skapa en helhet.

Trä är ett levande material men hur gör man för att det skall passa mot andra material så som metall, plast, sten mm? Traditionellt sett har man inom trävaruindustrin toleranser på någon millimeter, men vi nöjer oss inte med det. Vi arbetar ofta med tiondels millimetrar, vilket är nödvändigt för att de olika materialen verkligen skall passa med varandra.

Vilka andra material tänker du använda? Kommer det att se snyggt ut? Kan en glasskiva passa till? Vår vision är att skapa en helhet som du är nöjd med. Ett rum som du tycker är snyggt, vackert och inspirerande.

Kvalitet

Varför kvalitet? Vad är kvalitet? Kostar kvalitet? Tjänar man på kvalitet?

Kvalitet kostar initialt – men bygger man inte in kvalitet redan från början kan det bli mycket dyrare.

Kvalitet är hur slutproduktens ser ut. Vägen dit kan dock vara komplicerad och tyvärr kan mycket gå fel. Det gäller att tänka efter innan och ha en stor portion kunskap samt en rad kontakter för att inte tala om en kontinuerlig uppföljning.

Kvalitet på en snickeriprodukt är mått och finish för enstaka objekt. Kvalitet i komplexa miljöer så som en hel inredning är betydligt mer mångfacetterad. Passar disken / fönstret in i miljön? Hur ser infästningarna ut? Måste det till en list för att dölja bakgrundsarbeten och passar smidesprodukten? Frågorna är kan vara många och vi på Rålambshovs Snickeri hjälper dig att reda ut begreppen.

För att få kvalitet i slutprodukten gäller det att från början se helhetslösningar för att därefter studera på detaljnivå innan produktionen kommer igång. På så sätt undviker vi att behöva ”rädda” inredningen genom att såga, fila, lappa och laga för att det över huvud taget skall passa. Kvalitet är också att under resans gång modifiera lösningar till det optimala samt att tillvarata de bästa resurserna - oavsett om det är inom eller utanför företaget.

Kundanpassning

Vår affärsidé är att tillverka kundanpassade produkter med kvalitet och ofta kan vi kombinera det med korta leveranstider. Kärnan är naturligtvis snickeriarbeten men det mesta vi gör inkluderar någon typer av underleverantörer. Vårt leverantörsregister består av över 1000-talet olika leverantörer och det behövs när man verkligen vill kalla sig för en kundanpassad verksamhet.

För oss är det kundens önskemål som styr all vår produktion.

Rålambshovs Snickeri AB

  • Skarpnäcks Gårdsväg 6 b
  • 128 31 Skarpnäck
  •  
  • Tel 08-93 10 25
  • Säte: Stockholm